top of page

نحوه استفاده

از طریق دوستی با یکدیگر رشد کنید

برای یکدیگر وقت صرف کنید، مسائلتان را بی‌پرده با هم درمیان بگذارید، از یکدیگر بیاموزید و همدیگر را در این مسیر تشویق کنید.

با دعا کردن رشد کنید

در سراسر این سفر برای یکدیگر دعا کنید، برای اینکه خدا در زندگی‌تان عمل کند انتظار بکشید. همچنین از دیگران بخواهید برای شما دعا کنند.

با کنکاش در کلام خدا رشد کنید

از خواندن آن لذت ببرید و یاد بگیرید صدای او را از طریق کلامش بشنوید.

با تمرین کردن رشد کنید

تصمیم بگیرید آنچه را که یاد می‌گیرید انجام دهید- اینگونه است که شما تبدیل شدن را تجربه خواهید کرد. حتما بخش "تمرین کنید" را در هر قدم انجام دهید.

با پشتکار رشد کنید

با ایمان قدم بردارید و تسلیم نشوید. هر سفری موانع و مشکلات خودش را دارد اما وقتی خدا ما را دعوت کرده، پس برای ما راهی خواهد ساخت.

bottom of page