top of page

درباره ما

"سفر" توسط سازمان ایلام ایجاد شده است.

سازمان ایلام جهت تقویت و گسترش کلیسا در ایران و خارج از ایران فعالیت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر فعالیتها به سایت elam.com مراجعه نمایید.

 

Statement of faith

bottom of page