؟

بسیار عالی

Title: 

بسیار عالی

بینهایت خوشحالیم که می‌خواهید کمک کنید یکنفر دیگر نیز با مسیح راه برود.

در پایان این سفرِ مشترک‌، هر دوی شما در ایمان رشد کرده، رابطه‌ای بسیار غنی‌تر، عمیق‌تر و نزدیک‌تر با مسیح خواهید داشت.

بیایید شروع کنیم.