top of page

دانلود اپلیکشن سفر

شاگردسازی یک به یک

برای هر ایماندار

بیشتر بدانید

شروع

دانلود اپلیکشن سفر

راه اندازی در کلیسایتان 

به اشتراک گذاشتن سفر

نحوه استفاده از "سفر"

"سفر"  به سه بخش تقسیم شده است که هر بخش شامل ده قدم می‌باشد.

١.  شخصی را دعوت کنید تا در این سفر همراه شما باشد.

۳.  قدم‌ها را با هم طی کنید.

۲.  یک یا دو بار در هفته برای نیم ساعت با هم ملاقات داشته باشید.

۴.  در طول هفته با یکدیگر تمرین داشته باشید و یکدیگر را تشویق کنید.

همه می‌توانند انجام دهند!

همه ما فراخوانده شده ایم که شاگرد باشیم و شاگرد بسازیم.  سفر به هر ایماندار کمک می‌کند تا درمسیر شاگردسازی سهیم باشد.

با عیسی راه بروید

ارتباط

راه رفتن به همراه یک

ایماندار دیگر

بررسیِ کلام

کلام خدا

انجام دهید

تمرین

وقت‌گذاشتن با خدا

دعا

bottom of page