You are here

دربارۀ

"سفر" چیست؟ 

"سفر"، برنامه‌ای است برای شاگردسازیِ نوایمانان، تا در طی یکصد روز اولِ زندگی مسیحی‌‌شان آنان را در این سفر همراهی کند. این دوره‌ها که نقش راهنما را در سفرِ روحانیِ فرد نوایمان ایفا می‌کنند، باعث می‌شوند ایمانداران جدید زیربنای مستحکمی برای زندگی ایمانی خود پی افکنند و بتوانند وفادارانه از عیسی پیروی کنند. سی قدمِ موجود در برنامه "سفر" به‌عمد طوری طراحی شده‌ است که در خلال روند شاگردسازی انفرادیِ فرد نوایمان، به‌اتفاق ایمانداری دیگر طی شود. 

 

"سفر" به چه صورت عمل می‌کند؟ 

سفری به‌اتفاق "همسفر"
رکن اصلیِ "سفر"، "همسفر" است. این همسفر نه یک معلم یا شبان، بلکه صرفاً ایمانداری است ساده‌ مثل خودِ فرد نوایمان، که او را در خلال سفر روحانی‌اش همراهی می‌کند. "همسفر" متعهد می‌شود که در خلال یکصد روز بعدی، بطور مرتب، هر سه یا چهار روز یکبار، با فرد نوایمان ملاقات کند و قدمهای برنامه "سفر" را به‌اتفاق او طی نماید. 

روندِ "سفر"
هر یک از قدمهای "سفر" به بررسی جنبۀ خاصی از زندگی مسیحی می‌پردازد. به‌عنوان مثال، اینکه چگونه در حضور خداوند بمانیم، پدر بودنِ خدا به چه معناست، چگونه بر ترس غلبه کنیم، چگونه ببخشیم، و اینکه دعا دقیقاً چیست. هر چند روز یکبار با دوست‌تان ملاقات کرده، یکی از قدمهای سفر را به‌اتفاق هم طی کنید: به مطالعه و بررسی کتابمقدس بپردازید، در مورد مفاهیمِ آن با هم بحث و گفتگو کنید، تجربیات شخصی‌تان را با هم در میان بگذارید، کلیپ‌های کوتاه ویدئویی با هم تماشا کنید، و وقتی را به دعا اختصاص دهید. قدم‌های "سفر" به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مکمل هم باشند، و فعالیت‌های عملیِ مختلفی مابین جلسات انجام گیرد. مهمتر از همه اینکه در تمام طولِ این سفر، دوستی‌تان را با یکدیگر تحکیم کنید و به‌اتفاق هم پیوسته در مسیح رشد نمایید. 

"سفر" چگونه شروع شد؟
رشد روزافزون کلیسای ایران به‌رغم جفاها باعث شد نیازی مبرم به وجود چنین برنامه‌ای احساس شود. هر روزه تعداد زیادی از ایرانیان در اقصا نقاط جهان به مسیح ایمان می‌آورند، و طبعاً هر یک از آنان نیاز دارند که ایمانداری دیگر دست‌شان را بگیرد و به آنان کمک کند تا در ایمان خود رشد کنند. 
برنامه‌های "سفر" تعالیم کتابمقدسی لازم برای این کار را فراهم می‌کند، به ایجاد و پرورش روابط می‌پردازد، و باعث می‌شود ایمانداران ایمان خود را در عمل بکار ببندند. بدین ترتیب، "سفر" به ایمانداران عادی کمک می‌کند که به شاگردسازی بپردازند. شاگردسازی وظیفۀ تک تک ایمانداران است، زیرا شاگردان مسیح‌اند که دیگران را شاگرد مسیح می‌سازند.