You are here

بسیار عالی

بینهایت خوشحالیم که می‌خواهید کمک کنید یکنفر دیگر نیز با مسیح راه برود.

در پایان این سفرِ مشترک‌، هر دوی شما در ایمان رشد کرده، رابطه‌ای بسیار غنی‌تر، عمیق‌تر و نزدیک‌تر با مسیح خواهید داشت.

بیایید شروع کنیم.