top of page

طریقه استفاده

از طریق دوستی با یکدیگر رشد کنید

برای یکدیگر وقت بگذارید، مسائلتان را بی پرده با هم درمیان بگذارید، از یکدیگر بیاموزید و دیگران را نیز به سفر تشویق کنید

با کنجکاوي در کلام خدا رشد کنید

از خواندن آن لذت ببرید و یاد بگیرید تا صدای او را از طریق کلامش بشنوید

با دعا کردن رشد کنید.

در سراسر این سفر برای یکدیگر دعا کنید، برای اینکه خدا در زندگی تان عمل کند، انتظار بکشید. همچنان از دیگران بخواهید تا برای شما دعا کنند

با تمرین کردن رشد کنید

تصمیم بگیرید آنچه را که یاد میگیرید عملاً انجام دهید، به این ترتیب تبدیل شدن را تجربه خواهید کرد. حتما در بخش "تمرین کنید" هر مرحله را انجام دهید

با پشت کار رشد کنید

با ایمان قدم بردارید و تسلیم نشوید. هر سفری موانع و مشکلات خودش را دارد، اما وقتی خدا ما را دعوت کرده است، پس برای ما راهی نیز خواهد ساخت

bottom of page